รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

ประวัติ/ความเป็นมาของอำเภอเวียงป่าเป้า 2 รายชื่อนายอำเภอเวียงป่าเป้า

ประวัติ/ความเป็นมาของอำเภอเวียงป่าเป้า 2 : รายชื่อนายอำเภอเวียงป่าเป้า

ตอนที่ 2 นะครับ

หลังจากที่ห่างหายไปนาน วันนี้ขอนำประวัติ ความเป็นมาของอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีลงอีกครั้ง เผื่อว่า มีผู้ต้องการจะนำเอาเนื้อหาเหล่านี้ไปใช้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่ และบันทึกเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์หรือบันทึกสถานการณ์ต่างๆ แม้ว่าในปัจจุบัน เราอาจจะไม่สามารถมองเห็นประโยชน์ ของการจดบันทึกประวัติศาสตร์ แต่ถ้าดูตัวอย่างจากประเทศตะวันตก หรือ แม้แต่ประเทศจีน ซึ่งมีอักษรใช้เป็นเวลานั้น พร้อมกับการมีนิสัยชอบจดบันทึก จึงทำให้ประเทศต่างๆ ได้อาศัยการจดบันทึกหรือจดหมายเหตุเหล่านั้น มาร้อยเรียงให้คนรุ่นใหม่ได้เทียบเคียงและรับรู้ อันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเป็นอย่างยิ่ง

เอาละ ร่ายมาพอสมควร ขอต่อเรื่องประวัติหรือความเป็นมาของอำเภอเวียงป่าเป้าเลยนะครับ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ตั้งแต่ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ ได้ทำการก่อนสร้างอาคารที่ว่าการหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว อาศัยเป็นที่ปฏิบัติราชการตลอดมา ประมาณปี พ.ศ. 2475 อาคารที่ว่าการอำเภอชำรุดมาก ขุนบวรอุทัยธวัช ซึ่งเป็นนายอำเภอขณะนั้น ได้ทำการก่อนสร้างที่ว่าการอำเภอขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นตึก 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน แต่พอเริ่มดำเนินการก่อสร้างไปเพียงเล็กน้อย ขุนบวรอุทัยธวัช ได้ประสบอุบัติเหตุตกม้าถึงแก่ชีวิต ขุนพิพัธสุขอำนวย นายอำเภอคนต่อมา จึงได้ดำเนินการก่อนสร้างต่อและเสร็จสมบูรณในสมัยของ ขุนสุขจิตสมบัติศิริ และได้ใช้เป็นที่ว่าการอำเภอจนถึงเดือนเมษายน 2542

เนื่องจากสภาพอาคารที่ว่าการหลังที่ 2 ชำรุดทรุดโทรมประกอบกับภารกิจในการให้บริการประชาชนมีมากขึ้น นายประสิทธิ์ บุญวัฒน์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า จึงมีการพิจารณาจัดหาที่ดินและเสนอของบประมาณจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดสร้างอาคารหลังใหม่ โดยได้รับงบประมาณตามโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ 2542 จำนวนเงิน 7,827,000 บาท ทำสัญญาจ้างกับบริษัท คิว เอส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 12 พฤษภาคม 2543 มีลักษณะอาคารกว้าง 24 เมตร ยาว 56 เมตร สูง 3 ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการ เลขที่ ม.18155 โดยทำการก่อนสร้างบริเวณพื้นที่ที่จัดซื้อเพิ่มเติมบริเวณหลังอาคารหลังเก่า ในเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อที่ดินจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 7 แห่ง (อบต.สันสลี, เวียง, บ้านโป่ง, ป่างิ้ว, เวียงกาหลง, แม่เจดีย์, แม่เจดีย์ใหม่) เป็นเงิน 240,000 บาท

ขอวางเรื่องประวัติอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไว้เท่านี้ก่อนนะครับ และจะขอแถมให้โดยการนำเอารายนาม หรือถ้าตามประสาชาวบ้านเราก็คือ รายชื่อของนายอำเภอ ที่ได้มาประจำตำแหน่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบันมาลงให้ได้อ่านกันต่อครับ

รายชื่อ(รายนาม) ของนายอำเภอ ที่ได้มารับตำแหน่งอยู่ที่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ ได้ตั้งใจนำมาลงไว้ในเว็บนี้ เพื่อเป็นการบันทึกเป็นข้อมูลสถานการณ์หรืออนาคตก็จะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน เชิญทัศนาครับ

รายนามนายอำเภอเวียงป่าเป้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

     หลวงอุดรนันทาการ
     พระยาอภิรักษ์หิรัญกิจ
     นายสมบูรณ์ อินทราวรรณ์
     นายมิ่ง จารุชาติ
     ขุนพิทักษ์โกวิราวรรณ์
     นายกรี มังตรีสรรค์
     ขุนสิทธดิสัยรักษ์
     หลวงปราณีนรากร
     ขุนบวรอุทัยธวช
     ขุนพิพิธสุขอำนวย
     ขุนสุจิตต์สมบัติศิริ
     ขุนพานบุรารักษณ์
     นายจริญ ธนะสังข์
     นายกมล สุทธนะ
     นายสว่าง พรหมปฏิม
     นายอุดม ศิริทัศนากุล
     นายภักดี สุนทรางกูร
     นายสัย เวศพันธ์
     นายเคลื่อน ศิริพันธ์
     นายทิวา พูลสมบัติ
     นายจรัส ฤทธิ์อุดม
     นายศรีพงศ์ อยู่มั่น
     นายโยธิน พร้อมเพรียง
     นายทรงศักดิ์ ตันติวัฒนา
     นายประกิต สุมันตกุล
     นายวิวัฒน์ ศรีสังวาล
     นายสุรพล มหาวัจน์
     ร.ต.จำเนียร นาจริง
     นายบงการ ลิมปะพันธุ์
     นายเนติ อวิรุทธนานนท์
     นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ
     นายสนิท ผู้แสงทอง

นี่เป็นรายนามนายอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทั้งหมด ซึ่งเราถือว่าเป็นตัวแทนจากรัฐบาลส่วนกลางได้มาทำหน้าที่ดูแลและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน และท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้นำทางด้านการปกครองในอำเภอ เพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
บทความที่เกียวข้อง
ประวัติความเป็นมาของอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1

3 ความคิดเห็น:

 1. จะว่าไปแล้ว พออ่าน ประวัติ อ. เวียงป่าเป้า เสร็จ เห็นว่า มีความเป็นมาที่น่าสนใจมาก
  ขอบคุณที่นำข้อมูลดี มีคุณภาพมาแชร์

  ตอบลบ
 2. นายสนิท ผู้แสงทอง นี่หรือนายอำเภอคนปัจจุบัน ใช่นายอำเภอคนที่ไปบังคับครูที่ให้เด็กเขียนเรียงความเรื่องพรบ.นิรโทษกรรม ว่าคิดเห็นอย่างไร ทำไมเหรอนายอำเภอคนนี้แดกเงินเดือนตระกูลแม้วหรือแดกเงินภาษีคนทั้งชาติ ถึงได้ไปบังคับครูให้ต้องกราบขอโทษเสื้อแดงที่ฆ่าทหารตำรวจเผาบ้านเผาเมือง สาเหตุโพสต์ความที่เด็กไม่เห็นด้วย ใครทำผิดต้องได้รับโทษใครบริสุทธิ์ต้องได้รับความยุติธรรม พ่อแม้วมึงอ้างบริสุทธิ์เหลือเกิน แล้วเหตุใดต้องดิ้นเหมือนหมาถูกน้ำร้อนอยากเอานิรโทษจัง ประเทศไทยถ้าข้าราชการแดกหญ้าเหมือนคนเสื้อแดง ต่อไปไอ้แม้วก็ปกครองพวกมึงให้เป็นได้เพียงขี้ข้าและไพร่ที่เขายัดเยียดเป็นวาทะกรรมให้ชั่วลูกชั่วหลานแหละว๊ะ เตรียมตัวไว้ขี้ข้าทั้งหลาย พวกคุณจูงได้แต่คนกินหญ้าเท่านั้นแหละ คนกินข้าวมันรู้ทันกัน พูดออกมาได้ไม่ยอมรับอำนาจศาลรธน. จะบอกให้ ยิ่งเรียกแขกนะเว้ย!!

  ตอบลบ
 3. ให้เกียรตินายอำเภอสนิท ผู้วายชนม์ ด้วยครับ นอภ.คนนี้ ท่านเสียชีวิตไปนานแล้ว สมัยอยู่เป็น นอภ.เมืองเชียงราย ปี 48 49 แล้วมั้ง ไม่ใช่ นอภ.คนที่บังคับเด็กครับ

  ตอบลบ