รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

ตักบาตรเป็งพุธ ตักบาตรกลางคืน

เป็งปุ๊ด/เป็งพุธ/เดือนเพ็ญวันพุธ ประเพณีตักบาตรกลางคืน

วันพรุ่งนี้ 7 มีนาคม 2555 เป็นวันพระใหญ่ คือ ขึ้น 15 ค่ำ วันพุธ ในภาษาเหนือเรียกว่า "วันเป็งปุ๊ด" หมายถึง วันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธ ตามประเพณีเชื่อว่า เป็นวันที่พระอุปคุต ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สะดือทะเล ได้ออกมาโปรดสัตว์ โดยการมาบิณฑบาต ซึ่งท่านจะออกมาเฉพาะวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธเท่านั้น จึงทำให้เกิดประเพณีการตักบาตรกลางคืนเกิดขึ้น