รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

ประวัติความเป็นมาก่อนสร้างเมืองเชียงรายโดยสังเขป ๑

ประวัติความเป็นมาก่อนสร้างเมืองเชียงรายโดยสังเขป

วันนี้ขอนำเสนอประวัติความเป็นมาก่อนสร้างเมืองเชียงรายโดยสังเขป โดยนำมาให้ดูตั้งแต่ก่อนการสร้างเมืองเชียงรายเป็นต้นมา เพื่อจะได้มองเห็นเค้าโครงของเรื่องราวทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อการเข้าไปศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่ลึกเข้าไป จะได้จับต้นชนปลายได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น สำหรับบล็อคนี้ ก็ขอนำมาเฉพาะส่วนที่เป็น ประวัติก่อนที่จะมีการสร้างเมืองเชียงรายก่อนครับ จะได้จัดเป็นหมวดหมู่หน่อย

ชนชาติไทยในดินแดนภาคเหนือ อันมีโยนกนครเป็นราชธานี หรือแคว้นล้านนา อาจแบ่งออกเป็น ๕ สมัย ดังนี้

สมัยแรก เชียงลาว (ราวพุทธศักราช ๕๐) คนไทยที่เรียกว่าอ้ายลาวนำโดนขุนเจือง อพยพลงมาจากจีน มายังเชียงรุ้ง เชียงตุง เชียงลาว(ริมแม่น้ำสาย) มีราชวงศ์ละวะจักราชปกครองสืบต่อกันมา

สมัยที่สอง แคว้นยวนเชียง(เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรณที่ ๕) เมืองเชียงลาวได้ขยายเมืองกว้างขึ้น แผ่อาณาเขตไปถึงเวียงกาหลง เวียงฮ้อ เวียงวัง แจ้ห่ม เชียงแสน

สมัยที่สาม แคว้นสุวรรณโคมคำ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑) ขอมมีอำนาจขับไล่พวกไทยออกไป แล้วสร้างอาณาจักรสุวรรณโคมคำ(เมืองเชียงแสนปัจจุบัน) รวมทั้งสร้างเมืองอุโมงคเสลา (เมืองฝาง)

สมัยที่สี่ แคว้นนาคพันธุ์สิงหนวัติ (พุทธศตวรรษที่ ๑๔) เจ้าสิงหนวัติกุมาร หลานขุนบรมแห่งเมืองหนองแส อพยพคนมาสร้างเมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตินคร หรือโยนกนาคนคร (บริเวณเมืองเชียงแสนปัจจุบัน) มีกษัตริย์ที่สำคัญครองเมืองต่อมาคือ

รัชกาลที่ ๓ พระเจ้าอชุตราช เป็นผู้สร้างมหาสถูปดอยตุง ที่ตั้งอยู่ บนพระธาตุดอยตุงนั่นแหละครับ ซึ่งปัจจุบันพระธาตุองค์นี้ได้รับการบูรณ์ใหม่ให้เป็นแบบล้านนาแล้ว

รัชการที่ ๔ พระเจ้ามังรายนราช (โอรสพระเจ้าอชุตราช) ได้ให้พระโอรสองค์ใหญ่ นามว่าพระองค์เชือง ไปครองเมืองโยนก และให้โอรสองค์น้องชื่อ ไชยนารายณ์ ไปสร้างเมืองไชยนารายณ์ริมแม่น้ำลาว

รัชกาลที่ ๒๗ พระองค์พังคราช เสียเมืองโยนกนาคนครให้ขอมเมื่อ พ.ศ.๑๕๘๐ ต่อมาพระเจ้าพรหมกุมาร พระโอรสองค์เล็กได้ขับไล่ขอมสำเร็จ และให้พระบิดากลับไปครองเมืองโยนกนคร โดยให้ชื่อใหม่ว่า เวียงไชยบุรี ส่วนพระเจ้าพรหมสร้างเมืองไชยปราการ ณ เมืองอุโมงคเสลาเดิม ต่อมาพระเจ้าไชยศิริ ราชโอรสขึ้นครองราชย์ และเสียเมืองให้ ขุนเสือขวัญฟ้า แห่งอาณาจักรเมา

สมัยที่ห้า แคว้นหิรัญนครเงินยาง (พุทธศตวรรษที่ ๑๘) ปู่เจ้าลาวจก ซึ่งเป็นเชื้อสาย ละวะจักราช ได้รวบรวมเมืองขึ้นใหม่ เรียกว่า หิรัญนครเงินยาง มีกษัตริย์สืบเชื้อสายมาจนถึง ลาวเมง ได้อภิเษกสมรสกับพระนางเทพคำข่าย จากนครเชียงรุ้ง ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่า เจ้าเม็งราย ในปี พ.ศ.๑๗๘๑

ที่นำประวัติมาเสนอถึงตอนนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวก่อนการสร้างเมืองเชียงราย (ช้างรอย) ในอดีต เป็นการลำดับให้ทราบเรื่องของ เมืองหรือนคร และเจ้าผู้ครองเมือง ถึงตอนนี้ ก็มาสิ้นสุดตรงที่ เจ้าเม็งราย หรือ ที่เราเรียกกันว่า พญามังราย นั่นแหละครับ เอาว่า บล็อคต่อไป จะได้กล่าวถึงยุคที่เป็นเชียงราย และล้านนาต่อไป

ติดตามอ่านด้วยนะครับ
ท่านอ่านและนำมาจาก: http://thaitravelcr.blogspot.com/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น