รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

40 อันดับที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวทั่วไทย

40 อันดับที่ท่องเที่ยว ที่น่าเที่ยวทั่วไทย

อันดับที่ 1. ปางอุ๋ง ตั้ง อยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านรวมไทย เป็นหมู่บ้านโครงการพระราชดําริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง) ในพระบรมราชินูปถัมป์ ของ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลักษณะพื้นที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

อันดับที่ 2. ปาย ตั้ง อยู่ใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปายเป็นอําเภอเล็ก ๆ ในจังหวัด แม่ฮ่องสอน ที่มีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทยและต่างประเทศมาเยือน อย่างไม่ขาดสาย ความเงียบสงบ ลําน้ำปายสายน้อยที่ไหลผ่าน กระต๊อบเล็ก

อันดับที่ 3. ดอยอ่างขาง ( ศูนย์พัฒนา โครงการหลวงอ่างขาง ) ตั้งอยู่ใน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ( ดอย อ่างขาง ) เป็นสถานีวิจัยแห่งแรก ของโครงการหลวง ตั้งอยู่บน เทือกเขาตะนาวศรี ตําบลแม่งอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อันดับที่ 4. อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ตั้งอยู่ใน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ อลังการทะเลหมอก อุทยาน แห่งชาติห้วยน้ําดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท่องที่อําเภอแม่แตง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน

อันดับที่ 5. วนอุทยานภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ใน อ. เวียงแก่น จ. เชียงราย วนอุทยานภูชี้ฟ้า - ภูชี้ฟ้า อยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่ง ขวาและป่าแม่งาว ท่องที่บ้านร่ม ฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้า ไทย

อันดับที่ 6. ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคิรี เดิมชื่อบ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจาก กองพล 93 ซึ่งอพยพจากประเทศพม่าเข้ามาในเขตไทย จํานวนสองกองพัน

อันดับที่ 7. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ป่าเมฆสูงสุดแดนสยาม แต่เดิม ดอยอินทนนท์มีชื่อว่า ดอยหลวง หรือ ดอยอ่างกา คําว่า ดอยหลวง หมายถึง ภูเขาที่มี ขนาดใหญ่

อันดับที่ 8. วัดร่องขุ่น ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงราย วัดร่องขุ่น อยู่ที่บ้านร่องขุ่นกม.ที่ 817-818 ทางขวามือ ก่อนจะถึง ตัวเมือง ๑๒ กม. โดยมีอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรชั้น แนวหน้าของประเทศไทย

อันดับที่ 9. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ใน อ. ภูกระดึง จ. เลย วัน ที่ 18 ม.ค. 48 อุณหภูมิบนยอด เขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงวันนี้ อุณหภูมิ ต่ําสุด 8.2 องศาเซลเซียล อุณหภูมิสูงสุด 22.5 องศา เซลเซียล

อันดับที่ 10. ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่ใน อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ทุ่ง บัวตอง ดอยแม่อูคอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลแม่อูคอ อําเภอขุนยวม ตามเส้น ทางหมายเลข 108 (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัว อําเภอประมาณ 1 กิโลเมตร

อันดับที่ 11. อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูหิน ร่องกล้า ตั้งครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของสอง จังหวัด คือ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เดิมเป็นสมรภูมิสู้รบ ในภูทับเบิก มีภูลมโล ซึ่งเป็นภูเขาสูงที่สุดในอุทยานฯ

อันดับที่ 12. พระตําหนักดอยตุง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย พระตําหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน ของสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

อันดับที่ 13. เวียงกุมกาม ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรด เกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด่านเพื่อไขแม่น้ําปิงให้ขังไว้ในคูเมือง

อันดับที่ 14. ดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย สวนแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระตําหนักดอยตุง สร้างในปี พ.ศ. 2535 มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพรรณ มีดอกไม้เมืองหนาว

อันดับที่ 15. ดอยเชียงดาว ตั้งอยู่ใน อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ดอยเชียงดาว อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดอยเชียงดาว อําเภอเชียงดาว ยอดสูงสุดของดอยเชียงดาว เรียกว่า ดอยหลวง เชียงดาว

อันดับที่ 16. วัดพระธาตุลําปางหลวง ตั้งอยู่ใน อ. เกาะคา จ. ลําปาง วัดพระธาตุลําปางหลวงเป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ลําปางมาแต่โบราณ ตาม ตํานานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่ สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย

อันดับที่ 17. ถ้ำแก้วโกมล ตั้งอยู่ใน อ. แม่ลาน้อย จ. แม่ฮ่องสอน ถ้ํา แก้วโกมล อยู่ในท่องที่ ตําบลแม่ลาน้อย อําเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน อยู่ในเขตป่า สงวนแห่งชาติป่าแม่ยวม ฝั่งซ้าย มีเนื้อที่ประมาณ 51.26 ไร่

อันดับที่ 18. ภูโคลน ตั้ง อยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน ภูโคลน ลึกลงไปใต้พื้นพิภพปฐพี ลี้ลับด้วยทะเลสาบใต้ดิน ที่แท้คือ สายน้ำแร่อัน ทรงคุณค่าที่ มนุษย์ค้นหา และพบว่า ตะกอนโคลนที่ปนเปิ้อนมากับน้ําใต้พิภพนั้น

อันดับที่ 19. หมู่บ้านรักไท ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน หมู่บ้าน รักไท (แม่ออ) ตั้งอยู่ ต.หมอกจําแป๋ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ 44 กิโลเมตร ผ่านน้ําตกผาเสื่อขึ้นเขา เป็นทางลาดยาง

อันดับที่ 20. อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตั้งอยู่ใน อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ อุทยาน แห่งชาติไทรทอง อยู่ในท้องที่อําเภอหนอง บัวระเหว อําเภอเทพสถิต อําเภอภักดีชุมพล และ อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ ประมาณ 199,375 ไร่

อันดับที่ 21. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ใน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ สวน สนบนภูหนาว อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในท้องที่อําเภอหล่มเก่า อําเภอหลมสัก อําเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

อันดับที่ 22. ถ้ำลอดปางมะผ้า ตั้งอยู่ใน อ. ปางมะผ้า จ. แม่ฮ่องสอน ถ้ํา ลอดปางมะผ้า ถ้ําผีแมนเมืองไทย เถื่อนถ้ํา ยิ่งใหญ่กลางพงไพร แม่ฮ่องสอน ซอกซอนเป็น โพรงถ้ําด้วยธารน้ําไหลผ่าน ชั่วนาตาปีมีโลกพิสุทธิ์ดุจประกายเพชร

อันดับที่ 23. อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตั้งอยู่ใน อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอแม่ แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบ นิเวศทุกประการ

อันดับที่ 24. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ ตั้งอยู่ใน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ เริ่มดําเนินการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2522 โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราช ประสงค์เพื่อ ช่วยเหลือชาวไทยภูเขา

อันดับที่ 25. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งอยู่ใน อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ปฐมบทแห่งการอนุรักษ์พงไพรและสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรก ของประเทศไทย มีอาณา เขตครอบคลุม 11 อําเภอ ของ 4 จังหวัด

อันดับที่ 26. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตั้งอยู่ใน อ. ปัว จ. น่าน มหัศจรรย์ชมพูภูคา และป่าปาล์มยักษ์ ดอยภูคาเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่พบต้นชมพูภูคา (Bretschneidera Sinensis Hemsl) ซึ่งเป็นพืชหายาก

อันดับที่ 27. อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตั้งอยู่ใน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี มหัศจรรย์ป่าใหญ่แห่งเทือกเขาตะนาว ศรี อุทยานแห่งชาติแก่ง กระจาน มีพื้นที่ครอบคลุม ท้องที่อําเภอหนองหญ้าปล้อง อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อันดับที่ 28. อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ ดอย สุเทพไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถาน คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และ พระตําหนักภูพิงค์ ราชนิเวศน์

อันดับที่ 29. พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ใน อ. แม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของ ทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญ เบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นํามาจากมัธยมประเทศ

อันดับที่ 30. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตั้งอยู่ ใน อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ มีพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 33 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอแม่วาง อําเภอ แม่ แจ่ม และอําเภอสะเมิง

อันดับที่ 31. หมู่เกาะสุรินทร์ (อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์) ตั้งอยู่ ใน อ. คุระบุรี จ. พังงา ที่สุดแห่งป่าปะการังและวิถีชาวเล พระยาสุรินทราชา เทศาเมืองภูเก็ต (นามเดิมนกยูง วิเศษกุล) เป็นผู้ค้นพบเกาะและตั้งชื่อ หมู่เกาะสุรินทร์

อันดับที่ 32. สามเหลี่ยมทองคํา ตั้งอยู่ใน อ. เชียงแสน จ. เชียงราย สามเหลี่ยมทองคํา อยู่ห่างจากอําเภอแม่สาย 28 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 1290 เป็นบริเวณที่แม่น้ําโขงและ แม่น้ํารวกมาบรรจบกัน หรือที่เรียกว่า สบรวก

อันดับที่ 33. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เดินทางตามถนนห้วย แก้ว ผ่านอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ไปตามทางคดเคี้ยวขึ้น เขา ระหว่างทางจะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่

อันดับที่ 34. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ตั้งอยู่ใน อ. ละงู จ. สตูล ตํานาน หมู่เกาะทะเลใต้ ตะรุ เตา เป็นคําที่เพี้ยนมาจากคํา ว่า ตะโละเตรา ในภาษา มลายู แปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุ เตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ ในทะเลอันดามัน

อันดับที่ 35. อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน สุดยอดน้ําตกแห่งเมืองสามหมอกและ ทุ่งดอกบัวตอง อุทยานแห่งชาติน้ําตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอ ขุน ยวมและอําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อันดับที่ 36. อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตั้งอยู่ใน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อุทยานแห่งชาติสาละวิน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อําเภอ สบเมย อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วน ใหญ่เป็นเทือกเขาสูงสลับกับที่ ราบริมฝั่งน้ำ

อันดับที่ 37. อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ.กระบี่ เกาะสวรรค์ แหล่งโบราณหอยล้านปี อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตั้งอยู่ในท้องที่อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่

อันดับที่ 38. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ตั้งอยู่ใน อ. เมือง จ. ชุมพร อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ทรัพยากร ธรรมชาติที่หลากหลาย แนวปะการังที่ ยังคงความสมบูรณ์และสภาพธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นชายหาด และเกาะ

อันดับที่ 39. วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่ ใน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน วัดพระธาตุดอยกองมู ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตก ของ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเดินทางโดยแยกจากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา

อันดับที่ 40. ทะเลแหวก ตั้งอยู์ใน อ. เมือง จ. กระบี่ ทะเลแหวก อัศจรรย์ Unseen Thailand ลึกล้ําเข้าไปกลาง ทะเลลึกแห่งอันดามัน ช่วงเวลาหนึ่งที่เรานั่งเรือชม เกาะรูปร่าง สวยงามแปลกตา

จาก ฟอร์วอร์ดเมล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น