รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

พระเจ้า หรือ อื่อซา คือใคร (ชนเผ่าลาหู่)

ความเชื่อเรื่องพระเจ้า
ความเชื่อบางเรื่องของชนเผ่าที่ชื่อว่า ลาหู่ (มูเซอ) ชาวลาหู่เองก็มีความเชื่อพื้นฐานเหมือนกับชนเผ่าทั้งหลายคือ นับถือพระเจ้า หรือ อื่ซา ความเชื่อเรื่องภูต ผี ขวัญ วิญญาณ รวมๆ ผสมผสานกันไป เพราะเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

พระเจ้า หรือ อื่อซา คือใคร
ชาวลาหู่ เชื่อว่า อื่อซา เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เป็ฯผู้ให้กำเนิดโลกและความดีทั้งปวงในโลก การบูชาสวดอ้อนวอน อื่อซา ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก จะสามารถบันดาลให้ทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีข้าวปลาอาหารที่สมบูรณ์ไม่รู้จักหมดสิ้น สามารถดูได้จากเทศกาลฉลองปีใหม่ของชาวลาหู่ หรือที่เรียกว่า กินวอ (เขาะจาเว) ช่วงปลายเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นต้น