รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

พระเจ้า หรือ อื่อซา คือใคร (ชนเผ่าลาหู่)

ความเชื่อเรื่องพระเจ้า
ความเชื่อบางเรื่องของชนเผ่าที่ชื่อว่า ลาหู่ (มูเซอ) ชาวลาหู่เองก็มีความเชื่อพื้นฐานเหมือนกับชนเผ่าทั้งหลายคือ นับถือพระเจ้า หรือ อื่ซา ความเชื่อเรื่องภูต ผี ขวัญ วิญญาณ รวมๆ ผสมผสานกันไป เพราะเป็นความเชื่อแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน

พระเจ้า หรือ อื่อซา คือใคร
ชาวลาหู่ เชื่อว่า อื่อซา เป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ที่เป็ฯผู้ให้กำเนิดโลกและความดีทั้งปวงในโลก การบูชาสวดอ้อนวอน อื่อซา ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจาก จะสามารถบันดาลให้ทุกคนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีข้าวปลาอาหารที่สมบูรณ์ไม่รู้จักหมดสิ้น สามารถดูได้จากเทศกาลฉลองปีใหม่ของชาวลาหู่ หรือที่เรียกว่า กินวอ (เขาะจาเว) ช่วงปลายเดือนมกราคม หรือ เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นต้น

เมื่อถึงช่วงเวลาแห่งการฉลองปีใหม่ (กินวอ) ของหมู่บ้าน ชาวลาหู่ ทุกหลังคาเรือน ก็จะมีการบูชาและสวด แล้วได้สังเวยแก่ อื่อซา โดย นอกจากจะเอาเนื้อหมูดำ หัวหมู มาสังเวยแล้ว ยังนำเอาผลผลิตที่ได้จากการทำในรอบปีนั้นๆ ให้กับ อื่อซา เพื่อได้รับประทาน และได้รับรู้ รับทราบ ด้วย และพร้อมกันนั้น ชาวบ้านก็ได้ขอโชคลาภ เพื่อให้การดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครับในปีต่อไปด้วย เช่น ในปีนี้ผลผลิตได้เท่านี้ จึงได้นำมาถวายให้ท่านอื่อซา หนึ่งถ้วย หนึ่งจาน หากท่านอื่อซาได้รับประทานและได้รับรู้แล้ว ปีหน้าขอให้ผลผลิตได้ เก้าเท่า เก้าถ้วย เก้าจาน อย่างนี้เป็นต้น

นี่เป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อ เรื่องของพระเจ้าของชาวล่าหู่ หรือ มูเซอ ที่นับถือกันอยู่ ซึ่งหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้มาเยือน ให้คิดว่า เรียนรู้เขาเพื่อรู้ และเข้าใจกัน เมื่อรู้แล้ว การมาเที่ยวของท่านก็จะเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทำให้การท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าการได้เห็น 

ขอให้มีความสุขครับ


-อ่านเรื่องประเพณีกินวอหรือปีใหม่ของลาหู่หรือมูเซอ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น