รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

งานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงวันนี้ ขอนำเอางานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มาบอกกล่าว เผื่อว่า มีผู้ที่อยากมาเที่ยวเชียงราย ในเวลาดังกล่าว จะได้มาให้ถูกเวลา
งานแสดงสินค้าภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

งานแสดงสินค้าภาคเหนือ
และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

18 - 23 SEP 2012
ณ ฝูงบิน 416 เชียงราย

หลักการเหตุผล

-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศ GMS จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริม สร้างโอกาสและ เชื่อมโยงตลาดสินค้าและบริการที่มีศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2