รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

เทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์เมืองล้านนา


เทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์เมืองล้านนา ภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งเห็นว่าน่าจะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา จุลสกราช 1374 ตัว ปีเต่าสี (ปีมะโรงจัตวาศก)

 

 

ประกาศวันสงกรานต์

หรคุณวันสังกรานต์ล่อง 501864
หรคุณวันเน่า              501865
หรคุณวันพระญาวัน      501866

มาสเกณฑ์ 16994 อวมาน 400
กัมมัชพล 9 อุจจพล 285
ดิถี 24 วาร           1

อธิมาส ปกติวาร อธิกสุรทิน (พ.ศ.2555)
มังคลวุฒิกาลานุกาล สังกรมสวัสดิศิริสุภมัสตุ จุลสกราชได้ 1373 ตัว เถาะฉนำกัมโพชพิสัยในคิมหันตอุตุ จิตตมาส กาฬปักษ์ สัตตมี ศุกรวารโถง ไทภาษาว่า ปีร้วงเหม้า เดือน 7 ลง 7 ค่ำ พร่ำว่าได้วันสุกร์ที่ 13 เมษายน วันไทยกาบสีติถี 7 นาทีติถี 38 ตัว พระจันทจรณยุตติโยตโสดเสด็จเข้าเที่ยวเทียมนักขัตตฤกษ์ตัวถ้วย 20 ชื่อปุพพาษาฒะ คือว่าดาวปลายงาช้าง เทวตาปรากฏนะนุเตโชราศี นาทีฤกษ์ 23 ตัว เสี้ยงยามกลางเดิก็ ปลาย 2 บาทน้ำ ปลาย 10 พิชชาปลาย 2 ปราณ ปลาย 10 อักขระ คือว่าได้ 19 นาฬิกา 46 นาที 12 วินาที อันนี้ตามกัมพีร์สุริยาราแล

เทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์เมืองล้านนา ตอน 2/2


สิ่งที่ต้องปฏิบัติตั้งแต่ช่วงวันปากปีเป็นต้นไป
ในวันสงกรานต์ไพนั้น จุ่งหื้อครูบาอาจารย์ เจ้านาย ท้าวพระญาเสนาอามาตย์ ข้าราชการไพร่ราษฎรทังมวลเอากันไพสู่โปกขรณี แม่น้ำ เค้าไม้ จอมปลวกใหญ่ หนทางไคว่สี่เส้นสุ่มกัน อว่ายหน้าไพสู่ทีสะหนวันออก อาบองค์สรงเกศเกล้าเกสี ปีนี้สรีอยู่ที่ท้อง หื้อเอาน้ำอบน้ำหอมเช็ดท้องเสีย กาลกิณีอยู่ที่หน้าผาก จังไตอยู่ที่หน้า หื้อเอาน้ำเข้าหมิ้นส้มป่อยเช็ดคว่างเสีย กล่าวคาถาว่า “อม สิริมา มหาสิริมา เตช ยสฺส ลาภา อายุ วณฺณา ภวนฺตุ เม” ลอยจังไรเสียในที่คนทั้งหลายฝูงนั้น แล้วมานุ่งทรงเสื้อผ้าผืนใหม่ เหน็บดอกส้มสุกอันเปนพระญาดอก หากจักมีอายุยืนยาวไพชะแล

เทศกาลวันปี๋ใหม่เมือง สงกรานต์เมืองล้านนา ตอน 1/2

หนังสือปีใหม่เมืองล้านนา จุลสกราช 1374 ตัว ปีเต่าสี (ปีมะโรงจัตวาศก)

 

 

ประกาศวันสงกรานต์

หรคุณวันสังกรานต์ล่อง 501864
หรคุณวันเน่า              501865
หรคุณวันพระญาวัน      501866

มาสเกณฑ์ 16994 อวมาน 400
กัมมัชพล 9 อุจจพล 285
ดิถี 24 วาร           1

อธิมาส ปกติวาร อธิกสุรทิน (พ.ศ.2555)
(ขออนุญาตคัดลอกมาให้อ่านเป็นภาษาคำเมืองล้านนา เพื่อเก็บความตามเจ้าของเดิม แล้วจะมีอีกบล็อกแปลเป็นภาษาไทยกลางเพื่อความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ)