รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

เชียงรายสำคัญ สำหรับประเทศไทย

เชียงรายสำคัญ สำหรับประเทศไทย


ขึ้นต้นด้วยคำว่า เชียงรายสำคัญ สำหรับประเทศไทย ถ้าคนต่างถิ่นมาอ่าน คงรังเกียจอยู่ไม่น้อย แต่ลองอ่านดูก่อน นะมันเป็นความภูมิใจของคนท้องถิ่น ที่ได้เห็นอะไรหลายๆ อย่าง จึงทำให้เกิดการเขียนเรื่องราวต่างๆ ขึ้นมา 

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดยอดในสยาม หรือของประเทศไทย (คือที่ อำเภอแม่สาย) ซึ่งเป็นเขตติดกับ ท่าขี้เหล็กของพม่า จึงเป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยว ที่ต้องการมาไปพักผ่อนในวันหยุด ไม่ว่าจะไปกับบริษัททัวร์หรือไปเที่ยวกันแบบครอบครับก็ตาม ประวัติศาสตร์ของเมืองเรา เราก็ไม่ได้เขียนเอง จึงทำให้ผู้เขียน หรือ นักประวัติศาสตร์ต่างถิ่น ได้ลดความสำคัญของท้องถิ่นลงไป เหมือนดังจังหวัดเชียงราย ที่มีความสำคัญหลายๆ อย่าง แต่นักประวัติศาสตร์ที่อยู่ต่างถิ่นมักลืมเลือนไปหรือมองข้ามไป

ความสำคัญของจังหวัดเชียงราย มีอะไรบ้าง?

ความสำคัญของจังหวัดเชียงรายมีมากมาย อาจจะแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ คือ

๑ ความสำคัญต่อชาติ    


๑.๑ เป็นจุดกำเนิดอาณาจักร์แห่งแรก ของคนไทยในประเทศไทย 

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยจะลืมไม่ได้เลยว่า อาณาจักรแรกของเราเริ่มขึ้นที่นี่ "นครเชียงแสนโยนกนาคพันธุ์" หรือปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสน (คนทั่วไปก็จะรู้่จักสามเหลี่ยมทองคำไปด้วย)

๑.๒ เป็นจุดกำเนิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจ

ภายหลังจากคนไทย ซึ่งตามตำนานกล่าวไว้ว่า ได้ถอยร่นลงมาจากบริเวณเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีนในปัจจุบัน แล้วจึงเริ่มสร้างบ้านแปงเมืองให้ยิ่งใหญ่ได้ ซึ่งต่อมาก็ได้ขยายเมือง ย้ายเมือง รวมเมือง แยกการปกครอง กล่าวคือ จากเชียงแสน - เชียงราย - ไชยปราการ (เชียงใหม่) - เวียงกุมกาม (เชียงใหม่) - นพบุรีศรีนครพิงค์ (เชียงใหม่) ตามลำดับจนได้รวบรวมทั้งหมดเข้าด้วยกัน แล้วเป็น "อาณาจักรล้านนา"

โดยสรุปจึงกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีเชียงแสนก็ไม่มีเชียงราย ถ้าไม่มีเชียงรายก็ไม่มีเชียงใหม่และล้านนา

๒ ความสำคัญของกษัตริย์    

๒.๑ มีกษัตริย์ผู้ทรงสร้างเมืองสร้างอาณาจักร ผู้เก่งกล้าสามารถ กษัตริย์ที่เป็นพุทธมามกะ และมีมหาราชถึงสองพระองค์

ผู้สร้างเมืองคือมีกษัตริย์หลายพระองค์ที่ทรางสร้างเมืองหลายแห่ง จนกระทั่งถึงยุคสมัยของพญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ผู้สร้างรวมเมืองน้อยใหญ่ทั้งหลายกลายเป็น อาณาจักรที่แข็งแกร่ง

ผู้เก่งกล้าสามารถ ในหลายรัชสมัยของกษัตริย์เชียงรายสามารถเข้าไปยึดครองต่างบ้านต่างเมือง ดังที่ครั้งหนึ่ง ได้มีดินแดนกินไปไกลถึงเมืองแกว (เวียตนาม) เลยทีเดียว

ผู้เป็นพุทธมามกะ กษัตริย์หลายๆ พระองค์ทรงตั้งมั่นในพระพุทธศาสนา ดังได้มีวัด เจดีย์ สำนักทางการปฏิบัติ เก่าๆ อยู่หลายแห่ง แม้ว่าสภาพปัจจุบันจะเป็นเพียงซากปรักหักพัง แต่ก็สามารถศึกษาจนได้รับรู้รับทราบถึงอดีตได้

เชียงรายเอง มีกษัตริย์ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น "มหาราช" ถึง 2 พระองค์ นั่นคือ "พ่อขุนเม็งรายมหาราช" และ "พระเจ้าพรหมมหาราช

ทั้งหมดนี้ย่อมแสดงถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวด ในด้านกษัตริย์ของเมืองนี้

๓ จุดกำเนิดวัฒนธรรมอันดีงาม

๓.๑ เป็นจุดกำเนิดของตุง    

การกำเนิดของตุง ก็คือที่มาของ "ดอยตุง" นั่นแหละ เพราะเริ่มต้น ก็เนื่องมาจากพระเจ้าอชุตตราช ได้มีการอธิษฐานในการสร้างพระธาตุ ณ ตรงนั้น จึงได้ทำตุง ขึ้น โดยการปักเสาตุงลงที่บนดอยนั้นเป็นที่แรกเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น

คำว่า "ตุง" ก็คือ "ธง" ในภาษาไทยภาคกลางนั่นเอง ซึ่ง ตุงนั้น เป็นที่แสดงถึง "เครื่องหมายแห่งชัยชนะ" ด้วย

๓.๒ มีปฐมเจดีย์ของล้านนา    

สิ่งที่ต่อเนื่องมาจาก การเกิดขึ้นของตุง(ธง) ทำให้ต่อมาก็มีการสร้างเจดีย์ขึ้นที่นั้น ซึ่งเป็นเจดีย์องค์แรกในดินแดนล้านนา จินตนาการดูว่า การสร้างเจดีย์บนดอย(ภูเขา) สูงขนาดนั้น ย่อมเกิดขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าของผู้นับถือ จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การให้ความสำคัญอย่างยิ่ง

๓.๓ เป็นศูนย์รวมของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่หลากหลาย

เชียงรายมีชนเผ่าที่หลากหลายมาก ทั้งที่มีคนรู้และไม่รู้ จะขอนำบางส่วนมาแสดง คือ เย้า ปากะญอ (ยาง) ลีซู (ลีซอ) ม้ง (แม้ว-ปัจจุบันไม่ใช้เพราะถือว่าไม่สุภาพ) ลาหู่ (มูเซอ) ขมุ ลั๊วะ ลื้อ ยอง คนเมือง และในปัจจุบัน มีคนต่างถิ่นจากหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคมาตั้งถิ่นฐานอยู่ ซึ่งตรงนี้เอง เชียงรายจึงเป็นศูนย์รวมทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายด้วยเช่นกัน

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ การค้นคว้าเพิ่มเติม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการตรวจสองความถูกต้องและความเป็นไปได้ของบทความนี้

เป็นที่น่าเสียใจ ที่ประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเขียนโดยคนภาคกลางมักจะเขียนออกมา ในลักษณะแบ่งแยกว่า ประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยเริ่มต้นจาก "กรุงสุโขทัย และ กรุงศรีอยุธยา" นั่นเป็นเสมือนแบ่งให้อาณาจักรล้านนา ซึ่งอยู่ทางเหนือของประเทศ รวมถึงการเริ่มต้นของอาณาจักร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ เป็นกลุ่มที่อยู่นอกเผ่าพันธ์ที่ถูกนำมารวมกับทั้งสองอาณาจักรนั้น แล้ว ไม่ใช่ไทยหรือ? ไม่ใช่จุดกำเนิดของอาณาจักรไทยหรือ?

ข้อนี้ นักประวัติศาสตร์ที่จะเขียนประวัติศาสตร์น่าจะนำไปคิดเพื่อนำมาซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแน่นแฟ้นต่อไป

นี่คือที่มาของบทความที่ว่า เชียงรายสำคัญ สำหรับประเทศไทย ส่วนท่านที่เป็นคนแห่งอื่น จะเห็นเป็นเช่นไรนั้น ก็ขึ้นกับท่าน อย่างไรเสีย ชาวเชียงราย ก็เป็นฟันเฟืองหนึ่งของประเทศ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น