รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8 ฤดูกาลท่องเที่ยวเชียงราย

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8


24 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555ณ สวนไม้งามริมน้ำกก อ.เมือง จ.เชียงราย

จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญเที่ยวงาน “เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 8” ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555 ณ บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก เชิงสะพานเฉลิมพระเกียรติ 1 (บริเวณศูนย์ราชการบ้านฝั่งหมิ่น ใกล้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและให้เป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้แก่
เกษตรกร ตลอดจนเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษ 750 ปีเมืองเชียงรายในปี 2555 และส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของล้านนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยในงานท่านจะได้พบกับ อุทยานไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิดสีสันสดใส อาทิ ดอกทิวลิป ลิลลี่ ไซคาเมน บีโกเนีย ฯลฯ การประกวดขบวนรถบุปผชาติอันตระการตา อุทยานกล้วยไม้นานาพันธุ์ การจัดข่วงภูมิปัญญาสล่าเชียงรายและวัฒนธรรมชนเผ่า การประกวดการจัดสวนโต๊ะ การประกวดทำบายศรีสู่ขวัญ 5 ชั้น การประกวดจัดดอกไม้สด การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายดอกไม้ในงาน การจำหน่ายสุดยอดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้


-ขบวนแห่รถบุปผาชาติ
-การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม (นางสาวเชียงราย นั่นแหละ)
-อุทยานไม่ดอกเมืองหนาว และกล้วยไม้นานาพันธุ์ การประกวดกล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ การจัดสวนหย่อม ตลาดนัด
สินค้าเกษตร
-นิทรรศการทางวิชาการด้านการเกษตร
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในเชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร. 0 5360 1235, 0 5360 1758 และ ททท.สำนักงานเชียงราย โทร. 0 5374 4674-5, 0 5371 7433

----------------

เทศกาลประเพณี ปีใหม่ลูกข่าง

20 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555

ณ อ.เมืองเชียงราย, อ.เชียงแสน, อ.แม่สรวย, อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
-การเล่นลุกข่างของผู้ชาย/เล่นสะบ้าของผู้หญิง
-การเล่นไม้ต่อขา/การแสดงของชนเผ่า
-ชมดนตรีพื้นเมืองชาวอาข่า
สมาคมอาข่า โทร. 0 5371 4250, 08 1975 2179
โครงการพัฒนาดอยตุง โทร. 0 5376 7015-7 ต่อ.265

----------------

เทศกาลชิมชาวีวี รสดีกาแฟดอยช้าง สมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย

30 ธันวาคม 2554 - 4 มกราคม 2555

ณ บ้าวาวี หมู่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
-ชิมชาดอยวาวี, ชิมกาแฟสดดอยช้าง
-การแสดงทางวัฒนาธรรมของชนเผ่า
-การแข่งขันกีฬาชาวดอย อาทิ วิ่งเข็นครก, ยิงหน้าไม้, ขว้างสาก, ชักกะเย่อ ฯลฯ

อบต.วาวี โทร. 0 5360 5950
ที่ทำการปกครอง อ.แม่สรวย โทร. 0 5378 6125

----------------

งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

31 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555

ณ หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ อ.เมือง จ.เชียงราย

-การแสดงดนตรี และการแสดงทางวัฒนธรรม
-กิจกรรมร่วมนับถอยหลังเพื่อเข้าสู่ปีใหม่
-การจุดพลุเฉลิมฉลอง
-การปล่อยโคมลอย ตั้งแต่เวลา 17.00 - 01.00 น.

เทศบาลนครเชียงราย โทร.0 5371 1333 ต่อ 304-305,307

----------------

มหกรรมปีใหม่ลาหู่ (ประเพณีกินวอ หรือประเพณีปีใหม่ของชาวเขาเผ่าลาหู่)
ดูรายละเอียด ปีใหม่ลาหู่ (ปีใหม่กินวอของชาวลาหู่-มูเซอ)
31 ธันวาคม 2554 - 3 มกราคม 2555

ณ บ้านห้วยมะซาง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
-การแสดงของชนเผ่าลาหู่
-การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารชนเผ่า
-การแสดงมินิคอนเสิร์ตของชาวลาหู่

อบต.วาวี โทร. 0 5360 5950
ผู้ใหญ่บ้านห้วยมะซาง โทร.08 5720 7385

----------------

การแสดงประกอบแสงและเสียง นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเข้าเผ่าอาข่า โดยย่อ

รอบพิเศษเพื่อร่วมฉลองสมโภช 750 เมืองเชียงราย

31 ธันวาคม 2554 - 1 มกราคม 2555
เวลา 19.30 -20.30 น.
ณ ข่วงวัฒนธรรมสวนไม้งามริมน้ำกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รอบพิเศษ 10 ธ.ค. 54, 14 ม.ค., 11 ก.พ., และ 10 มี.ค.55

ณ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 บ้านป่าซาง อำเภอแม่จัน
-เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.00 น. ราคา 150 บาท/ท่าน และ 300บาท/ท่าน รวมอาหารเย็น

กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ททท.สนง.เชียงราย โทร 0 5371 7433, 0 5374 4674-5
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 12 โทร. 0 5391 8415

----------------

งานชิมชาซากุระบาน อาหารชนเผ่า ดอยแม่สลอง

28 ธันวาคม 2554 - 2 มกราคม 2555

ณ บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง
ชิมชาดอยแม่สลอง, ชมดอกซากุระบาน
-การแสดงทางวัฒนธรรมของชนเผ่า
-การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
อบต.แม่สลองนอก โทร. 0 5376 7038, 0 5376 5129

----------------

งานแห่พระตักบาตร ปั๋นปอนปี๋ใหม่

1 มกราคม 2555

บริเวณ ถนนธนาลัย หน้า ธ.ก.ส. - สี่แยกศาล

การอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดจากวัดต่างๆ รอบเมืองด้วยขบวนบุษบกอันสวยงามที่สร้างขึ้นโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ประชาชนสักการบูชาด้วยข้าวตอกดอกไม้

เทศบาลนครเชียงราย โทร. 0 5371 1333 ต่อ 304-305, 307

.........................................................................................................

เที่ยวงาน "จาวดอยสัมพันธ์ มหัศจรรย์หุบเขาแห่งความรัก ครั้งที่ 25"

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น