รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

เทศบาลนครเชียงรายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดฤดูการท่องเที่ยวนครดอกไม้งามอย่างยิ่งใหญ่


เชียงรายดอกไม้งาม

         เทศบาลนครเชียงราย เปิดฤดูแห่งการท่องเที่ยวจัดงาน “นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม” พร้อมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวต่อเนื่องถึงปีหน้า ต้อนรับทัพนักท่องเที่ยวอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

       นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า “เข้าสู่ฤดูหนาวปลายปีนี้ พื้นที่ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายจะเป็นห้องรับแขกขนาดใหญ่ ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ของเทศบาลฯ ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานวัดวาอารามต่างๆ รวมถึงหอนาฬิกาเฉลิม พระเกียรติฯ ที่ออกแบบก่อสร้างโดย อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด ในขณะเดียวกันนายวันชัยฯ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้เร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่สำคัญต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายฯ ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยการตกแต่งและประดับด้วยพันธุ์ไม้สวยงามนับล้านต้นรวมถึงการประดับตกแต่งถนนหนทาง อาคารบ้านเรือนด้วยพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในช่วงนี้อย่างแน่นอน”

         แหล่งข่าวแจ้งว่า เทศบาลฯ ได้กำหนดแผนงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวในปีนี้ให้มีความยิ่งใหญ่มากกว่าทุกๆ ที่ผ่านมา โดยจะมีการเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เป็นสัญญาณแรกเริ่มในการเปิดฤดูแห่งการท่องเที่ยว ประกอบกับเพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมระดับนานาชาติ สามารถตอบสนองและรองรับการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 17” ควบคู่ไปกับการจัดงาน “ลอยกระทง 4 ชาติ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2555 และที่สำคัญในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 จะเป็นการเปิดฤดูแห่งการท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่องาน “นครเชียงราย นครแห่งดอกไม้งาม” ณ บริเวณสวนตุงและโคมเชียงรายเฉลิมพระเกียรติฯ และนอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงรายได้จัดการแสดง “ดนตรีในสวน” ณ ลานดอกไม้สวนตุงและโคมฯ ในทุกวันเสาร์โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. รวมถึงการได้รับเกียรติจากอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายมาร่วมสร้างสรรค์งานแสดงศิลปะ      ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช และหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่า และในวันสิ้นปี พ.ศ.2555 ด้วยการจัดงาน เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   พ.ศ.2556 อย่างยิ่งใหญ่พบการแสดงศิลปินชื่อดังมากมาย ณ บริเวณถนนบรรพปราการ

        นายวันชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมที่เทศบาลฯ จัดขึ้นทั้งหมดนี้นอกจากจะเป็นการเพิ่มระยะเวลา การเข้าพักของนักท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายให้มีความยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวอย่างไม่รู้ลืม”ขอบคุณข้อมูล จากงานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครเชียงราย

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากข่าว ความก้าวหน้าของ เทศบาลนครเชียงราย เที่ยวเชียงรายเน้อ
    วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปลูกดอกไม้เมืองหนาว เพื่อต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว เตรียมพร้อมรับการจัดงาน “นครเชียงรายนครดอกไม้งาม” ครั้งที่ ๑๐ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ให้มีความยิ่งใหญ่และเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรยมหาราช จ.เชียงราย
    ..................
    วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะนักศึกษา หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ ที่ได้เกินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเทศบาล ๖ , ๗ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ให้การต้อนรับ พร้อมฟังการบรรยาย “มุมมองของท้องถิ่นในการปรับตัวทางด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

    ตอบลบ