รีวิว แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวเชียงราย และกิจกรรมต่างๆ สถานที่สำคัญของเชียงราย ประวัติศาสตร์ล้านนา ประวัติศาสตร์ของแต่ละจังหวัด แล้วท่านจะรู้ที่มาที่ไปของแต่ละชื่อแต่ละเมือง เช่น แม่สาย เชียงแสน ดอยตุง ดอยช้าง ภูชี้ฟ้า สามเหลี่ยมทองคำ กษัตริย์ล้านนา

Custom Search

ท่องเที่ยวเชียงราย รู้จักอำเภอต่างๆ ในเชียงราย

ท่องเที่ยวเชียงราย รู้จักอำเภอต่างๆ ในเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือ และมีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เชียงรายมีสิ่งที่น่าให้ความสนใจมากมายหลายอย่าง ทั้งเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม (เพราะมีชนเผ่าหลากหลาย) สภาพอากาศ สถานที่่ท่องเที่ยว จึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่ทุกคนควรได้ไปท่องเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามและน่าชมแบบนี้ 
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเภอต่างๆ 18 อำเภอ ในแต่ละอำเภอก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนมีส่วนทำให้เศรษฐกิจของเชียงรายเฟื่องฟู นอกจากอำเภอเมืองแล้ว ได้แก่ แม่สาย เชียงแสน เชียงของ เป็นต้น

อำเภอต่างๆเหล่านี้้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย

อำเภอแม่สาย มีเขตติดต่อกับ ท่าขี้เหล็ก รัฐฉานของพม่า โดยมีแม่น้ำสายเป็นเขตแดน และเป็นทางผ่านสู่เชียงตุง ซึ่งมีชนเผ่าไทยอาศัยอยู่ เป็นแหล่งค้าขาย ซึ่งสินค้าจากประเทศจีน พม่า ลาว และไทย มารวมกันอยู่ที่นี่ ทุกคนที่มาเที่ยวเชียงราย จะต้องไปให้ได้ เพราะมีสินค้าราคาถูก สินค้าเลียนแบบ (เป็นสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ) สินค้าพื้นบ้าน ร่วมถึงเครื่องประดับที่เป็นเพชร พลอย หิน และหยก เป็นต้น

อำเภอเชียงแสน มีเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำสบรวก และแม่น้ำโขง เป็นเขตแดน อำเภอเชียงแสน มีท่าเรือที่มีเรือสินค้าจากประเทศจีน นำสินค้าล่องลงมาเพื่อขึ้นท่าที่นี่ ที่เรารู้จักกันได้แก่ สาลี่ เครื่องใช้เกี่ยวกับอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น ซึ่งสิ้นค้าไทยก็ได้รับการลงเรือที่นี่เพื่อส่งไปขายที่ประเทศจีนเช่นกัน ที่เชียงแสนเป็นเมืองเก่า เมืองแรกของประไทยที่เรียกกันว่า หิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งยังคงมีหลักฐานหลงเหลือให้ศึกษาอยู่พอสมควร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็มีมาก เช่น วัดพระธาตุผาเงา วัดพระธาตุจอมกิตติ พระนวเก้าตื้อ เป็นต้น

อำเภอเชียงของ มีเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแดน สามารถเดินทางข้ามแดนทะลุจากสปป.ลาวไปสู่มณฑลยูนนานของประเทศสาธารณรัฐประธิปไตยประชาชนจีนได้ (ที่นั่นมีชนเผ่าไทยอยู่เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวลื้อ ในเมืองชื่อว่า สิบสองปันนา) เป็นอำเภอสุดท้ายของประเทศไทยตอนเหนือที่แม่น้ำโขงเป็นเขตแดน เชียงของเป็นเมืองโบราณซึ่งมีประวัติศาสตร์ของตัวเอง ซึ่งระยะจะมีประวัติที่แยกออกไปต่างหากจากล้านนาไทย เป็นที่อยู่ของชนชาติลื้อ

อำเภอแม่จัน แต่ก่อนกว้างกว่าปัจจุบันมาก แต่ตอนนี้แม่จัน ได้แยกบางส่วนไปตั้งเป็น อำเภอแม่ฟ้าหลวง แม่จันเป็นแหล่งเศรษกิจด้านเกษตรกรรมของเชียงราย และ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม และน่าสนใจหลายแห่ง เช่น ที่ดอยตุง ก็มีหลายที่คือ พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นที่พำนักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ ที่เราเรียกกันว่า "สมเด็จย่า" วัดน้อยดอยตุง และ พระธาตุดอยตุง อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเชียงราย นอกจากนั้น ที่ดอยแม่สลอง ก็มี ดอกซากุระเมืองไทย หรือ ต้นพญาเสือโคร่ง ที่ยามดอกไม้บานจะเป็นถนนที่สวยงามมาก พร้อมนั้น ก็มีกลุ่มบ้าน และอนุสรณ์สถานของ หัวหน้า กองพล ๙๓ อดีตกองพลหนึ่งของ จอมพลเจียงไคเช็คผู้ต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์


อำเภอเวียงแก่น เป็นอีกอำเภอหนึ่งที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอาหาร แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันทั่วประเทศไทยก็คือ ภูชี้ฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่วนอุทยานภูชี้ฟ้า และ แห่งอาหารก็คือ ส้มโอเวียงแก่น เป็นแหล่งปลูกส้มโอรายใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงราย

อำเภอเวียงป่าเป้า เป็นอำเภอที่มีเขตติดต่อกับ จังหวัดพะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองหนึ่งที่ทำให้เชียงรายเป็นเมืองที่มั่นคงแข็งแรง เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ทั้งเมืองเก่า ที่ชื่อว่า เวียงกาหลง และเตาสำหรับเผาเครื่องปั้นดินเผา ที่เรียกว่า "เตาลุง" นอกจากนั้น อดีตเวียงป่าเป้านี้ เคยมีเหมืองแร่ดีบุก อยู่เช่นกัน ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนต่อกรมศิลปากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อำเภอแม่สรวย ซึ่งเราเรียกหรือออกเสียงกันว่า "แม่โสย" เป็นเสมือนอู่ข้าวอู่น้ำของเชียงรายอีกที่หนึ่ง เพราะจะมีการปลูกผัก ผลไม้เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น พุทราไต้หวัน องุ่นไร้เม็ด ข้าวโพด (จะมีคนขายผลผลิตนี้ตามรายทางเป็นจำนวนมาก) มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ที่บ้านโป่งปูเฟือง แล้วก็ทำให้พลอยมี "หน่อแช่โป่ง" ให้ได้ลิ้มรส เช่นกัน (แต่ไม่ขอแนะนำสำหรับท่านที่เป็นโรคเก๊าท์)

อำเภอแม่ลาว เป็นอำเภอที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนัก แยกตัวมาจากอำเภอเมือง อำเภอแม่สรวย รวมกันเป็นอีกหนึ่งอำเภอ เป็นแห่งโอโซนอีกแห่งหนึ่งของเชียงราย ที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดังทั้งระดับประเทศและระดับโลกอยู่ ก็คือวัดร่องขุ่น หรือ วัดขาว ที่เรารู้จักกัน ซึ่งเป็นวัดที่ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้นำในการบูรณะปฏิสังขรณ์จนทำให้เป็นวัดที่น่าไปเยี่ยมชมและชื่นชม

อำเภอพาน เป็นเสมือนเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่งเลยทีเดียว มีความเจริญก้าวหน้า มากกว่าหลายๆ อำเภอของ จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากเชียงราย สู่ จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งที่ส่งปลาออกขายทั่วประเทศมากที่สุด เพราะที่นี่มีบ่อเลี้ยงปลาจำนวนมาก และกล่าวกันว่า พาน เป็นแหล่งที่ปลาไม่คาวมากเหมือนที่อื่นเนื่องจากสภาพดินที่แตกต่างออกไป

วันนี้แค่นี้ก่อน เดี๋ยวตอนต่อไปจะได้นำอำเภอต่างๆ มาเสนอต่อๆ กันไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น